Micro 3

Kolekce náušnic inspirovaná mikroskopickými živočichy volně navazující na kolekce Micro1 a Micro 2.

10-6, neboli jedna miliontina, je dekadický zápis čísla, který v mezinárodní soustavě jednotek určuje předpona s názvem „mikro“. Původ tohoto slova pochází z řečtiny a v překladu znamená slovo „malý“. Obecně se tvrdí, že „co je malé, je i milé“, avšak v případě pojmu „mikro“ jde veškerá sentimentalita stranou. Předmětem této kolekce bylo tedy zabývat se fenoménem „mikro“ a zviditelnit tak to, co se nám ve skutečnosti jeví jako neviditelné, neboli v případě „mikra“ není bez speciálních mikroskopů dostupné našemu zraku přímo. Výsledkem je kolekce šperků, při které hraje hlavní roli použití výrazových materiálů, jakým je magnet a epoxidová pryskyřice s cílem prezentovat vlastní představu mikroskopického života ve viditelné podobě.

 

20. 10. 2014