Tekutý čas v Ružomberku

25.4. - 6.6. 2013 probíhá kolektivní výstava atelieru S+M+L+XL - Tekutý Čas v Galerii Ľ. Fullu v Ružomberku na Slovensku


"Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku Vás pozýva na výstavu Tekutý čas: 20 rokov ateliéru kov a šperk VŠVU.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2013 o 16:00.
 
Sprievodným podujatím bude stretnutie s prof. akad. arch. Karolom Weisslechnerom- vedúcim katedry Úžitkového umenia a Ateliéru kov a šperk VŠVU Bratislava. Toto sa uskutoční v piatok 26. apríla 2013 o 10:00. Na stretnutí predstaví práce pedagógov, študentov, atmosféru v ateliéri a ako sa pripraviť na prijímacie pohovory na VŠVU


Výstavu si môžte pozrieť v priestoroch Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku od 25. apríla do 16. júna 2013

Ateliér kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave založil a v rokoch 1991 – 1995 viedol Anton Cepka, slovenský sochár a šperkár svetového mena. Jeho nástupcom sa v nasledujúcom roku stal Karol Weisslechner.  V pozmenenej koncepcii ako Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, inšpirovaný presahmi od šperku k dizajnu úžitkových predmetov až po veľkorozmerné projekty do konkrétnych architektúr, ho vedie až do dnešných dní.

Na výstave sú formou  fiktívneho depozitára prezentované výtvarné diela zo všetkých sfér a mierok. Priemyselný regál imituje depozitár bielej farby, v ňom sú inštalované jednotlivé exponáty, fragmenty minulých výstav, ukážky výučby, ale aj dnešná súčasná tvorba každého absolventa.

Ateliér má za dve dekády 41 absolventov, krátkodobo tu študovalo množstvo stážistov a hosťujúcich študentov zo zahraničia. Vznikla silná mladá generácia tvorcov, nielen šperkárov, ktorá reprezentuje školu a našu krajinu na medzinárodných sympóziách a prehliadkach."

Text: Informační centrum Ružomberok - http://www.ruzomberok.sk/sk/mesto/spravy/oznamy/vystava-tekuty-cas-v-galerii-l-fullu

 

25. 4. 2013